Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy Zakupowi.pl, prowadzony jest przez P.H. Julian Steier z siedzibą przy ul .Słoneczna 22, Daszewice, 61-160 Poznań, Nip 972-016-43-78

1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu zakupu.

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1. Sprzedawca - P.H. Julian Steier 

2. Umowa Sprzedaży-umowa zawarta przez P.H. Julian Steier, a klientem sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej Zakupowi.pl, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

3.Klient-każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych i odwiedza stronę internetową w celu zakupu towarów w sklepie internetowym.

4. Dostawa-dostarczenie klientowi przez zakupowi.pl zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.

5. Obszar dostawy - Obszar zaznaczony na  mapce, umieszczonej na stronie sklepu, umożliwiający dostawę towaru wysokiej jakości w określonym terminie.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

·        zamówienia złożone do godz.17.00 będą realizowane w ciągu 24h (w przypadku dużej ilości zamówień w ciągu 48h)

·        zamówienia złożone po godz.17.00 będa traktowane tak jak zamówienia z dnia następnego

2. Po osiągnięciu limitu zamówień na kolejny dzień, Zakupowi.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia sklepu.

 3.Zakupowi.pl  zastrzega sobie prawo do zawieszenia zamówienia w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Każdorazowo informacja o zawieszeniu realizacji publikowana będzie na stronie sklepu.

4. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja.

5. Klient ma prawo sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienie czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.

6. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą odbiegać wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie pierwszej świeżości, a każdorazowe stwierdzenie przy pracowniku niezgodności będzie podstawą do reklamacji.

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy za pośrednictwem zakupowi.pl .Po złożeniu zamówienia sklep natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia potwierdzając jego prawidłowość wiadomością wysłaną na e-mail podany podczas składania zamówienia lub kontaktem telefonicznym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez Zakupowi.pl

8. Z powodu ograniczonej ilości towaru, aby zapewnić najwyższą świeżość, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane.

9. Minimalna kwota zamówienia to 100 zł, mniejsze zamówienia nie będą realizowane.

11.Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień wieloilościowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do różnic w wagach produktów na poziomie +/- 10%.

 

IV.DOSTAWY

1. Zamówienia dostarczane są od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

2.Nie ma możliwści określenia konkretnej godziny dostawy, nie udostępniamy numerów do kierowców.

3.Ze względu na ograniczone możliwości transportu realizujemy określoną liczbę dostaw każdego dnia, według kolejności ich napływania i z uwzględnieniem aktualnych tras.

 

V. FORMY PŁATNOŚĆ

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1.Płatność kartą przy odbiorze towaru

2.Płatność przelewem na konto.

3.Płatnośc poprzez platformę PAYU - bezpośrednio po złożonym zamówieniu

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Dlagastronomii.pl informuje, że:

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest P.H. Julian Steier z siedzibą przy ul.Słoneczna 22, Daszewice, 61-160 Poznań, Nip 972-016-43-78

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacji tj.:

- imie i nazwisko

-adres dostawy

-adres e-mail

-nr telefonu

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.H. Julian Steier z siedzibą przy ul.Słoneczna 22, Daszewice, 61-160 Poznań) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. My ponosimy koszty zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w którchy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.