Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Zakupowi.pl, prowadzony jest przez P.H. Julian Steier z siedzibą przy ul. Słonecznej 22 w Daszewicach, 61-160 Poznań, NIP 972-016-43-78 Magazyn firmy mieści się przy ulicy Franowo 1 Hala M, BOX 11 na terenie WGRO 61-302 Poznań.

 

2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacja regulaminu przez klienta następuje przed dokonaniem zakupu poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zakupu.

 

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1. Sprzedawca - P.H. Julian Steier 

2. Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez P.H. Julian Steier, a klientem sklepu internetowego, za pośrednictwem strony internetowej Zakupowi.pl, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

3. Klient - każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych i odwiedza stronę internetową w celu zakupu towarów w sklepie internetowym.

4. Dostawa - dostarczenie klientowi przez Zakupowi.pl zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.

5. Transport własny – wykonanie dostawy zamówionych produktów, wynikających z zawartej z Klientem umowy, z wykorzystaniem pojazdów należących do Sprzedawcy oraz przez kierowców zatrudnionych bezpośrednio przez Sprzedawcę

6. Transport zewnętrzny - wykonanie dostawy zamówionych produktów, wynikających z zawartej z Klientem umowy, z wykorzystaniem firm zewnętrznych, w tym firmy świadczące usługi kurierskie.

7. Obszar dostawy – Obszar całego terytorium Rzeczpospolitej dla transportu zewnętrznego. Obszar miasta Poznań i powiatu poznańskiego dla transportu własnego.

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać prze 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja.

3. Klient korzystający z transportu własnego, ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienie czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.

4. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą odbiegać wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie pierwszej świeżości, a każdorazowe stwierdzenie przy pracowniku niezgodności będzie podstawą do reklamacji.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy za pośrednictwem strony www.zakupowi.pl. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia, potwierdzając jego prawidłowość poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia lub poprzez kontakt telefoniczny z numerem podanym podczas składania zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez Zakupowi.pl

6. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 zł. Zamówienia poniżej tej wartości nie będą realizowane.

7. Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień wieloilościowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do różnic w wagach produktów na poziomie +/- 10%.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności niektórych produktów dla zamówień realizowanych za pośrednictwem transportu zewnętrznego. Sprzedawca poinformuje Klienta o tych ograniczeniach poprzez umieszczenie informacji graficznej na zdjęciach produktów, których ograniczenie dotyczy.

 

IV.DOSTAWY

1. Zamówienia dostarczane są w dni robocze, z zachowaniem poniżysz zasad:

a. Transport własny - zamówienia złożone do godziny 17.00 będą dostarczone następnego dnia roboczego w godzinach 8-15.

b. Transport zewnętrzny – zamówienie złożone do godziny 17:00 będą wysłane do dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

c. Zamówienia złożone po godz.17.00 będą realizowane w takim samym czasie, jak zamówienia z dnia następnego.

d. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień w okresach świątecznych, nie więcej niż o 1 dzień roboczy.

2. Sprzedawca nie daje możliwości zawężenia godzin dostawy oraz nie udostępnia numerów do kierowców.

3. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi i formy transportu, zgodnie z poniższą tabelą:


WAGA
ZAMÓWIENIA

TRANSPORT ZEWNĘTRZNY
kurier, paczkomat cały kraj

TRANSPORT
WŁASNY

Poznań i powiat poznański

Do 25 KG

25,99 ZŁ

bezpłatnie

Do 50 KG

39,99 ZŁ

bezpłatnie

Powyżej 50 KG

49,99 ZŁ

bezpłatnie

 

V. FORMY PŁATNOŚĆ

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1. Płatność kartą przy odbiorze towaru dostarczanego tylko transportem własnym

2. Płatność przelewem na konto – realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Płatność poprzez platformę PAYU - bezpośrednio po złożonym zamówieniu.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest P.H. Julian Steier z siedzibą przy ul. Słoneczna 22, Daszewice, 61-160 Poznań, Nip 972-016-43-78

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacji tj.:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail

- nr telefonu

b. Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: P.H. Julian Steier, Daszewice ul. Słoneczna 22, 61-160 Poznań lub poprzez wysłanie maila na adres bok@zakupowi.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres P.H. Julian Steier, Ul. Franowo 1 Hala M BOX 10, 61-302 Poznań, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Zwrot płatności jest dokonywany w ten sam sposób w jaki została dokonana transakcja zakupu.

 

Ograniczenia w prawie do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i zapisem w art. 38 odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w poniższych przypadkach:

 

·       w których przedmiotem świadczenia usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. świeże owoce, warzywa, nabiał, wędliny, mięsa itd.)

 

·       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

·       W których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość dostarczanych produktów był jak najlepsza i nie posiadała wad. W przypadku zastrzeżeń do jakości produktów prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres sklepu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@zakupowi.pl. Wszelkie reklamacje staramy się rozpatrzyć w kolejnym dniu roboczym po jej złożeniu. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania.

Zgłaszając nam reklamację, prosimy o powołanie się na numer dokumentu załączony do zamówienia oraz, jeśli jest to możliwe, załączenie zdjęcia reklamowanego produktu. Prosimy również umieścić opis przyczyny reklamacji.