Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Zakupowi.pl, prowadzony jest przez Dla Gastonomii Michał Steier z siedzibą przy ul. Klonowej 15 w Daszewicach, 61-160 Poznań, NIP 972-101-27-36 Magazyn firmy mieści się przy ulicy Franowo 1 Hala M, BOX 11 na terenie WGRO 61-302 Poznań.

 

2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacja regulaminu przez klienta następuje przed dokonaniem zakupu poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zakupu.

 

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

1. Sprzedawca - Dla Gastonomii Michał Steier

2. Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez Dla Gastonomii Michał Steier, a klientem sklepu internetowego, za pośrednictwem strony internetowej Zakupowi.pl, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

3. Klient - każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych i odwiedza stronę internetową w celu zakupu towarów w sklepie internetowym.

4. Dostawa - dostarczenie klientowi przez Zakupowi.pl zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.

5. Transport własny – wykonanie dostawy zamówionych produktów, wynikających z zawartej z Klientem umowy, z wykorzystaniem pojazdów należących do Sprzedawcy oraz przez kierowców zatrudnionych bezpośrednio przez Sprzedawcę

 

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać prze 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja.

3. Klient korzystający z transportu własnego, ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienie czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.

4. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą odbiegać wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie pierwszej świeżości, a każdorazowe stwierdzenie przy pracowniku niezgodności będzie podstawą do reklamacji.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy za pośrednictwem strony www.zakupowi.pl. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia, potwierdzając jego prawidłowość poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia lub poprzez kontakt telefoniczny z numerem podanym podczas składania zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez Zakupowi.pl

6. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 zł. Zamówienia poniżej tej wartości nie będą realizowane. Przesyłka powyżej 200 zł realizowane są bez opłat, a do zamówień między 100 a 200 złotych doliczamy 10 złotych kosztu transportu. 

7. Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień wieloilościowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do różnic w wagach produktów na poziomie +/- 10%.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności niektórych produktów dla zamówień realizowanych za pośrednictwem transportu zewnętrznego. Sprzedawca poinformuje Klienta o tych ograniczeniach poprzez umieszczenie informacji graficznej na zdjęciach produktów, których ograniczenie dotyczy.

 

IV.DOSTAWY

1. Zamówienia dostarczane są w dni robocze, z zachowaniem poniżysz zasad:

a. Transport własny - zamówienia złożone do godziny 17.00 będą dostarczone następnego dnia roboczego w godzinach 8-15.

 

b. Zamówienia złożone po godz.17.00 będą realizowane w takim samym czasie, jak zamówienia z dnia następnego.

C. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień w okresach świątecznych, nie więcej niż o 1 dzień roboczy.

2. Sprzedawca nie daje możliwości zawężenia godzin dostawy oraz nie udostępnia numerów do kierowców.

 

V. FORMY PŁATNOŚĆ

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

1. Płatność kartą przy odbiorze towaru dostarczanego tylko transportem własnym

2. Płatność przelewem na konto – realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

3. Płatność poprzez platformę PAYU - bezpośrednio po złożonym zamówieniu.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Sprzedawca informuje, że:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dla Gastonomii Michał Steier z siedzibą przy ul. Klonowa 15, Daszewice, 61-160 Poznań, Nip 972-101-27-36

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacji tj.:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail

- nr telefonu

b. Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Dla Gastonomii Michał Steier, Daszewice ul. Klonowa 15, 61-160 Poznań lub poprzez wysłanie maila na adres bok@zakupowi.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Dla Gastonomii Michał Steier, Ul. Franowo 1 Hala M BOX 10, 61-302 Poznań, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Zwrot płatności jest dokonywany w ten sam sposób w jaki została dokonana transakcja zakupu w termine do 7 dni.

 

Ograniczenia w prawie do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i zapisem w art. 38 odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w poniższych przypadkach:

 

·       w których przedmiotem świadczenia usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. świeże owoce, warzywa, nabiał, wędliny, mięsa itd.)

 

·       w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

·       W których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość dostarczanych produktów był jak najlepsza i nie posiadała wad. W przypadku zastrzeżeń do jakości produktów prosimy o złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres sklepu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@zakupowi.pl. Wszelkie reklamacje staramy się rozpatrzyć w kolejnym dniu roboczym po jej złożeniu. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania.

Zgłaszając nam reklamację, prosimy o powołanie się na numer dokumentu załączony do zamówienia oraz, jeśli jest to możliwe, załączenie zdjęcia reklamowanego produktu. Prosimy również umieścić opis przyczyny reklamacji.